Αγγλικός Όρος
vernacular
Πηγές
Crystal
Hartmann & James (2002)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οικείο ύφος (το)

feedback