Αγγλικός Όρος
verification speed
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταχύτητα εξακρίβωσης (η)

feedback