Αγγλικός Όρος
v-bar
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ρ-τονούμενο (το)

feedback