Αγγλικός Όρος
V forms
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τύποι V (οι)

feedback