Αγγλικός Όρος
U-shaped
Πηγή
Facchinetti, R. (Ed.). 2007
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συμπεριφορά σε σχήμα U
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback