Αγγλικός Όρος
unaccusative verb
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
αναιτιατικό ρήμα
Όρος
εργαστικό ρήμα
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback