Αγγλικός Όρος
unaccusative hypothesis
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος

feedback