Αγγλικός Όρος
unaccusative
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (1997, 2002, 2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αναιτιατική (η), Αναιτιατικός-ή-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback