Αγγλικός Όρος
unaccusative
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (1997, 2002, 2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
αναιτιατική (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
αναιτιακός,-ή,-ό

feedback