Αγγλικός Όρος
unaccented
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
άτονος -η, -ο
Όρος
χωρίς μελωδικό τόνο

feedback