Αγγλικός Όρος
unabridged dictionary
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πλήρες λεξικό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback