Αγγλικός Όρος
umlaut
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Carr (2008)
Crystal (2008)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Διαλυτικά μεταφωνίας (τα), ουμλάουτ

feedback