Αγγλικός Όρος
ug
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
Καθολική Γραμματική (η)
Όρος
Γραμματική Ενοποίησης (η)

feedback