Αγγλικός Όρος
UCREL Semantic Analysis System (USAS)
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Σύστημα Σημασιολογικής Ανάλυσης του UCREL (το)

feedback