Αγγλικός Όρος
ucg
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Κατηγοριακή Γραμματική Ενοποίησης (η)

feedback