Αγγλικός Όρος
UC
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ΕΣ (έσχατο συστατικό) (το)

feedback