Αγγλικός Όρος
typology
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (2003)
Trask (1993)
Carr (2008)
Hartmann & James (2002)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
τυπολογία (η)
Πηγή
Lyons (2002)
Όρος
πληθυσμιακή τυπολογία

feedback