Αγγλικός Όρος
typological linguistics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τυπολογική γλωσσολογία (η)

feedback