Αγγλικός Όρος
typological harmony
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τυπολογική αρμονία
Πηγή
Crystal (2003)

feedback