Αγγλικός Όρος
typological conditioin
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τυπολογική κατάσταση
Πηγή
Crystal (2003)

feedback