Αγγλικός Όρος
typological comparison
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τυπολογική σύγκριση

feedback