Αγγλικός Όρος
typological change
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τυπολογική αλλαγή (η)

feedback