Αγγλικός Όρος
typographic(al) display
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τυπογραφική παρουσίαση (η)

feedback