Αγγλικός Όρος
typographic(al) device
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τυπογραφικό εργαλείο (το)

feedback