Αγγλικός Όρος
typical licensing
Πηγή
Irene Franco, ‎Sara Lusini, ‎Andrés Saab (2012)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τυπική νομιμοποίηση

feedback