Αγγλικός Όρος
type-theoretic grammar
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Τυπο-θεωρητική γραμματική (η)

feedback