Αγγλικός Όρος
types of languages
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τύποι γλωσσών
Πηγή
Lyons (2002)

feedback