Αγγλικός Όρος
typed
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
τυποποιημένος-η-ο
Όρος
τυπικός-ή-ό

feedback