Αγγλικός Όρος
t-unit
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μονάδα στην οποία μπορεί να περιοριστεί μια πρόταση (η)

feedback