Αγγλικός Όρος
t-test
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
έλεγχος Τ(ο)
Πηγή
http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/search.html?lq=T-test

feedback