Αγγλικός Όρος
t-score
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βαθμός Τ (ο)
Πηγή
http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/search.html?lq=T+%28-%29+score%28s%29

feedback