Αγγλικός Όρος
TL
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
ISO639
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ταγαλογική (η), Ταγκαλόγκ (η) (γλώσσα)
Πηγή
Glosbe (https://el.glosbe.com/en/el/tagalog), https://el.wikipedia.org/wiki/ISO_639:t

feedback