Αγγλικός Όρος
taxis
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
τακτικοί περιορισμοί(οι)
Όρος
διατακτική(η)

feedback