Αγγλικός Όρος
ta-ta theory
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Θεωρία τα-τα (η)

feedback