Αγγλικός Όρος
tagmemic analysis
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταγμηματική ανάλυση

feedback