Αγγλικός Όρος
tagma
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τάγμα (το)

feedback