Αγγλικός Όρος
tactics
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τακτικοί περιορισμοί(οι)

feedback