Αγγλικός Όρος
tactic, tactics, taxis
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Τακτικοί περιορισμοί (οι) , διατακτική (η)

feedback