Αγγλικός Όρος
tactic forms
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τακτικοί τύποι

feedback