Αγγλικός Όρος
tabulate
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συνοψίζω, ταξινομώ σε πίνακες
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback