Αγγλικός Όρος
tabooization
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μετατροπή σε ταμπού (η), ταμπουποίηση (η)

feedback