Αγγλικός Όρος
taboo vocabulary
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξιλόγιο ταμπού
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback