Αγγλικός Όρος
taboo languages
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Γλώσσες ταμπού (οι)

feedback