Αγγλικός Όρος
table of contents
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πίνακας περιεχομένων (ο)
Πηγή
IATE (http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&lilId=1615125&langId=&query=table%20of%20contents&sourceLanguage=en&domain=0&matching=&start=0&next=1&targetLanguages=el)

feedback