Αγγλικός Όρος
table
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πίνακας (ο)

feedback