Αγγλικός Όρος
T/V distinction
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Yule (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
διάκριση T/V
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback