Αγγλικός Όρος
T forms
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Τύποι Τ (οι)

feedback