Αγγλικός Όρος
T
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Τ (tu) (εσύ)

feedback