Αγγλικός Όρος
system-s approach
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προσέγγιση συστημάτων (η)
Πηγή
IATE (http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&lilId=1615341&langId=&query=systems%20approach&sourceLanguage=en&domain=0&matching=&start=0&next=1&targetLanguages=el)

feedback