Αγγλικός Όρος
systemic phonemics
Πηγή
Giorgio Raimondo Cardona (1976)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστηματική φωνημική(η)

feedback